Dimman rullar in.

Advektionsdimma

Meteorologi 
Under hösten är det vanligt att dis och dimma bildas på många håll i vårt land. Längre fram på hösten är det oftast så kallad advektionsdimma som bildas. Och vad är då det.
Artikel senast uppdaterad 16 november 2016
Advektionsdimma bildas när fuktig luft rör sig in över ett kallare underlag och avkyls. Då vattnet är varmare än landytan, som det blir fram på hösten eftersom marken kyls av snabbare än hav och sjöar, bildas dimma gärna i kustnära områden när fuktig luft från havet drar in över land. Dimman kan täcka stora områden och den kan också ligga kvar länge, till och med i flera dagar. Dimman kan vara hundratals meter eller till och med kilometer tjock och då får solen, som står allt lägre på himlen, svårt att upplösa den.

Ju längre fram på hösten vi kommer desto vanligare blir det med den här typen av dimma. På våren är det istället så att dimman bildas ute till havs, eller i skärgården. Varm och fuktig luft strömmar ut över kallt hav, kyls av och vattenångan i luften kondenserar och dimma bildas. Även om solen står högt så kan dimman vara så tjock att solen inte kan bränna bort den. Är det också så att det hela tiden fyller på med mera varm och fuktig luft från land så bildas det hela tiden mer dimma och då får solen det kämpigt.