Algblomning.

Algblomning i Östersjön

Hälsa 
Alger har kommit in över Stockholms södra ytterskärgård och även till Gryts och S:t Annas skärgård. På satellitbilder kan man se ytansamlingar av alger över Östersjön, dels från Finska vikens mynning ner till Ölands norra Udde och dels ner öster om Gotland.
Artikel senast uppdaterad 24 juli 2014

Algansamlingarna driver enligt prognoser sakta i sydvästlig riktning under det kommande dygnet och det blir risk för ytansamlingar också ner över sydöstra Östersjön.

Man pratar om algblomning när planktonalger på kort tid växer väldigt kraftigt och bildar stora populationer. Goda förutsättningar för algblomning är starkt solljus och svaga vindar, precis sådant väder som vi har haft nu i veckan.

Algblomningen kan ha olika färg och utseende beroende på vilken art och hur stora mängder alger man har. I Östersjön är det vanligast med alger som ser ut som antingen en gulgrön soppa eller en blågrön trådig massa. Algernas giftighet varierar mellan olika arter men kan också variera inom en specifik art.

Det går bra att bada i vatten med algblomning, men man ska undvika att svälja vatten och det är en bra idé att duscha efteråt för att undvika hudirritationer. Symptom på förgiftning är illamående, kräkningar, diarré och ibland feber. Om man får något av dessa symptom bör man uppsöka läkare. Små barn och djur är de som löper störst risk att drabbas.

Algernas utbredning övervakas med satellit och en aktuell karta med algutbredningen finns här.