En bild av en snöby under en tidig majdag 2014. Foto: Emil Björck

Aprilväder

Meteorologi 
Många har redan märkt att solen börjat göra sig påmind och har så här års makten att värma. Detta skapar samtidigt en typ av nyckfullt väder som vi under våren ofta benämner som aprilväder.
Artikel senast uppdaterad 31 mars 2017

Bilden är tagen utanför Norrköping i början av maj 2014 och visar det som många nog känner som aprilväder. Solen har så här års skaffat sig så pass mycket makt att den kan generera uppåtgående luftströmmar i atmosfären närmast marken. Dessa uppåtgående luftströmmar tar med sig fukt upp och då de når en viss höjd kondenserar fukten och den uppåtgående luftströmmen kröns av ett stackmoln, eller cumulusmoln.


Om stackmolnet tillåts växa tillräckligt högt kommer molnets innehåll av vattendroppar och iskristaller till sist att skapa en snöby. Så här års är luften på högre höjd ofta kall och molnet behöver inte växa särskilt högt för att det ska kunna bildas snökristaller.
   Snön faller till marken och beroende på hur varmt det är under stackmolnet, kommer nederbörden att nå marken antingen som snö eller regn. Vid fototillfället var det knappt 10 plusgrader vid marken men nederbörden nådde ändå marken som snö. Hur kan det komma sig?
   Jo det är möjligt dels för att nederbörden för med sig lite av den kalla luften från högre höjd, dels eftersom luften under molnet var torr och snöflingorna då smälter långsammare än om luften varit fuktig.


Fallande snö hinner heller inte smälta direkt då den når ett skikt med luft som är varmare än 0 grader. Den kan falla ett par hundra meter genom ett sådant lager och även om marktemperaturen ligger på plussidan kan vi således förvänta oss snö eller åtminstone snöblandat regn.


Allt detta ger upphov till de snabba skiftningar vi ofta tänker oss när vi säger "aprilväder". Solen värmer men luften är fortfarande kall vilket kan göra att vi svettas och fryser om vartannat. Att sedan både regnskurar och snöbyar kan dra in under samma dag spär ytterligare på förvirringen.