Årstidskartor

WeatherPal 
Den meteorologiska sommaren har nu gjort ytterligare ett skutt norrut och vintern 2013/14 har lämnat landet.
Artikel senast uppdaterad 27 maj 2014

Kartan till vänster nedan visar var det är meteorologisk sommar respektive vår. Till höger visas sommarens normala ankomst i stora drag.

I norra Norrlands inland blir det vanligtvis sommar mellan den 1 och 15 juni. Här är den i år alltså ett par eller några veckor tidig.