Redan i början av december får vi frågan om det blir en vit jul eller inte.

Att ge prognos för vit jul

Aktuellt 
Många vill ha en vit jul och som meteorolog vill man gärna tidigt ge en prognos var det blir snö lagom till jultomten knackar på dörren.
Artikel senast uppdaterad 17 december 2016

Julen 2009 var en trevlig tid för oss meteorologer. Tidigt såg vi att kalluft skulle finnas över landet och redan 10 dagar innan gick det att säga vilka landsdelar som skulle få en vit jul. Att så långt innan kunna ge en bra julprognos i avseende på snötäcke är ovanligt. Mer vanligt är att det kan komma in mildluft i södra Sverige som tär på befintligt snötäcke och riskerar medföra en grön jul. Vill man vara säker på en vit jul brukar vi hänvisa till Norrland där sannolikheten är stor att tomten kan ta sig fram på snö med sin släde.

Det finns ändå några speciella vintrar på senare år som är värda att nämna för de av oss som gillar snö. 2009 fick Götaland in lite mildare luft till julafton vilket gjorde att några kustområden hade barmark vid snödjupsmätningen på juldagens morgon. Resten av landet hade snö på marken och en så vit jul har vi inte haft i landet sedan 2001. 


Julen 2010 blev ännu vitare. På juldagen hade alla mätplatser mer än 1 dm snö. Detta har aldrig tidigare hänt sedan regelbundna snödjupsmätningar inleddes 1904. Det minsta snödjupet i landet var 12 cm i Bjuv och Laholm och det största 98 cm i Kråkemåla i östra Småland.

I år är prognosen för julhelgen fortfarande väldigt osäker. De modeller som beräknar utvecklingen på längre sikt har ändrat sig från dag till dag. Även i skrivande stund är det för långt kvar för att gå in på detaljer och då inte riktigt tydligt var det blir en vit jul. Men det är troligt att det i nordvästra Norrland blir en vit jul.

På SMHI.se du själv följa snötäckets och snödjupets utbredning över landet.