Behaglighetsindex

Hälsa 
När vi har både fuktig och varm luft känns det betydligt varmare än vad termometern visar. Detta beskrivs med ett behaglighetsindex.
Artikel senast uppdaterad 22 maj 2014

När det är varmt och fuktigt i luften kan det kännas betydligt varmare än vad termometern visar. Detta beror på att kroppens temperaturtermostat inte fungerar lika bra som när luften är varm och torr. När det är varmt och fuktigt avdunstar inte svett lika effektivt från våra kroppar och upplevs som varmare och jobbigare än torr luft.

Behaglighetsindex beräknas fram med hjälp av lufttemperaturen och fuktigheten och beskriver den upplevda temperaturen. Högre behaglighetsindex säger inte att det blir behagligare, snarare tvärtom. När indexet överstiger 28 bör man vara försiktig med hårt kroppsarbete. Värden över 40 kvar vara direkt hälsofarliga.

Några exempel:
Vid 27 grader och luftfuktighet på 60 % känns det som 28 grader.
Vid 29 grader och luftfuktighet på 60 % känns det som 30 grader.
Vid 32 grader och luftfuktighet på 60 % känns det som 38 grader.