Brandrisk i skog och mark

Meteorologi 
På många håll i landet råder det nu stor eller mycket stor risk för brand i skog och mark. Vid torra perioder under sommaren ökar risken och då bör alla vara försiktiga med sådant som kan orsaka brand. Det går att följa hur stor risken är genom att titta på kartor för brandrisk eller kontakta räddningstjänsten i kommunen.
Artikel senast uppdaterad 26 juli 2017

Efter torra perioder ökar risken för bränder i skog och mark. På Smhi.se kan du hitta prognoskartor som visar var risken är störst och hur den utvecklas kommande dagar. Kartan som är märkt HBV, visar antändningsrisken. Modellen som används för denna prognos avgör hur torrt det är genom att beräkna vatteninnehållet i de markskikt som har störst betydelse för brand i skog och mark. Den tar hänsyn till beräknad nederbörd några timmar framåt, hur mycket vatten som avdunstar och jämför med avrinningen, alltså hur mycket vatten som går ned i marken. 

Vid röda och orangea fält är risken mycket stor och kan leda till att en svår brand utvecklas. Beräkningsrutorna är 11 km x 11 km och det är ett medelvärde för varje ruta som visas. Om det är gult eller ljusblått kan risken lokalt vara större, särskilt om det har varit torrt en tid.  Prognosen är mycket beroende av vädret och risken kan därför snabbt ändras.


Bedömningen om brandrisk görs bäst lokalt. Vid osäkerheter ska räddningstjänsten i kommunen kontaktas. De vet vad som gäller, exempelvis om det är eldningsförbud.


Historiskt sett bevakades risk för skogsbrand från brandtorn. Det avvecklades 1945 och efter det tog brandflyget över. På 1960-talet varnades det för brandrisk i radio för 34 olika distrikt. Fram till i dag har tjänsten utvecklats till de kartor som finns på smhi.se.