Foto: Fredrik Sandberg/Scanpix

Brittsommar eller inte, det är frågan?!

Aktuellt 
I dag är det Birgittadagen, en dag som kommit att förknippas med milt och sommarlikt väder. Men frågan är hur det står till med brittsommar i år.
Artikel senast uppdaterad 07 oktober 2015

Vad är brittsommar
Varför Birgitta förknippas med vackra höstdagar är det ingen som egentligen vet. Men en legend berättar att den heliga Birgitta tyckte att vi hade så kallt och bistert klimat här i Norden, att hon bad för oss. Herren ska då ha svarat med att kring den heliga Birgittas dag ge oss några extra sommardagar.
Brittsommar brukar definieras som en ganska snäv period omkring Birgittadagen, nämligen den 4-10 oktober. Det är bara i Sverige som uttrycket brittsommar förekommer, men även i andra länder finns synonymer till detta begrepp. Inte bara i Sverige utan även i andra Europeiska länder har olika helgon kopplats samman med sommarlikt väder under hösten. Framför allt gäller detta Sankt Martin (Mårten) och Lukas.
I Norge och Danmark brukar man använda uttrycket indiansommar. Även indiansommar är förknippat med sommarlikt väder under hösten, men detta begrepp är inte knutet till en speciell dag i almanackan. För att det ska få kallas indiansommar bör det dock ha varit en höstlik period dessförinnan. Helst ska den första nattfrosten redan ha inträffat.
Hur ser det då ut i år?
Åter till frågan- blir det brittsommar i år? Ja, nu har vi ju gått över till kallare väder och vi når inte riktigt upp till sommartemperaturer i veckan. Definitionen uttrycker även att det ska ha varit en liten köldknäpp innan, något som september månad inte bjudit på i år. Så svaret är nog nej, vi får ingen brittsommar i år även om den gångna helgen var ganska varm och behaglig.