Gräsbrandsprognos

Året runt 
Gräsbränder är vanligast under våren och då ofta strax efter snösmältning. Med hjälp av prognoser som grundar sig på beräkningar av luftfuktighet och grästillväxt utfärdar SMHI allmänna varningar då det är stor brandfara.
Artikel senast uppdaterad 26 mars 2017
Sedan många år utfärdar SMHI allmänna varningar när det är stor brandfara i både skog och mark. Varningarna grundas på flera olika beräkningsmetoder som utvecklats på SMHI i samarbete med Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB. För eldningsförbud är det din kommun eller länsstyrelse som beslutar.

Gräsbränder
Först ut bland brandriskprognoserna är risken för gräsbränder. Gräsbrandsäsongen börjar när snötäcket försvinner och det torra och döda fjolårsgräset åter träder fram. Säsongen varar normalt mellan 1 mars och 1 juni. Fjolårsgräset kan lätt antändas och snabbt sprida sig, men risken för gräsbränder avtar markant när årets nya gräs växer upp.
Givetvis har vädret en stor betydelse där torrt och soligt väder ger ökad risk för gräsbrand. Det är dessutom extra lurigt om det blåser en del då risken för spridning av elden ökar. Självklart ska man alltid vara försiktig när man eldar utomhus.

I brandriskprognoserna tas inte bara hänsyn till hur mycket fjolårsgräs som finns utan även fuktighetsförhållandet i både mark och luft där brandrisken kan växla snabbt från dag till dag.
Under gräsbandssäsongen anges brandfaran som stor (röd färg) eller liten/måttlig (orange). Det redovisas även var marken är snötäckt (vit) respektive var nytt gräs växt upp (grönt) och risken för gräsbränder alltså är liten.
Se risken för gräsbrand här

Källa: SMHI samt DinSakerhet.se