Det har blivit vanligare med temperaturer som pendlar mellan plus och minus. Detta medför att halkrisken har ökat. Foto: Lovisa Andersson

Halkrisken i landet har ökat

Trafik 
Visste du att halkrisken har ökat i landet? Detta på grund av ett varmare klimat och att vi inte har lika kalla vintrar längre. Vi tar en titt hur det ser ut i framtiden.
Artikel senast uppdaterad 22 oktober 2014

På grund av att det har blivit varmare har risken för halka ökat i stora delar av landet. De kalla vintrarna har minskat och det är vanligare med temperaturer som pendlar mellan plus- och minusgrader. Och det är just då det är som störst risk för halka.

Vanligast med halka är det i de södra delarna av landet vintertid. Här är det i genomsnitt upp emot 40 dagar i genomsnitt med temperaturer omkring noll grader. Men även upp längs Norrlandskusten och i mellersta Norrland har risken för halka ökat.

I samband med att uppvärmningen fortsätter kommer det i framtiden bli mindre vanligt med halka i söder då temperaturen vintertid kommer hålla sig över nollan. I mellersta och norra Norrland däremot kommer risken för halka att öka markant under vintrarna. Det är inte heller bara risken för temperaturer omkring nollan som kan ställa till problem för vinterväghållare. Det tyder också på att det blir i kombination med ökad nederbörd.