Foto: Lennart Hyse / TT

Hur mår vi av vädret?

Hälsa 
Vädret påverkar oss på olika sätt, både direkt och indirekt. När vädret är grått och trist är det många som blir trötta och ibland lite dystra. När solen skiner blir vi istället pigga och glada.
Artikel senast uppdaterad 18 mars 2015

Faktum är att vi påverkas mer av vädret än vad vi tror. Det är inte bara tristessen och färglösheten i vädret som gör att vi blir nedstämda, irriterade och får svårt att sova ibland. Det finns faktiskt medicinskt påvisbara samband mellan olika typer av väder och hur vi mår.

I Sverige forskas det inte så mycket om detta samband, men i länder som Tyskland, USA och Ryssland är det många som forskar i s.k. biometeorologi. Enligt biometeorologisk expertis minskar sömnbehovet vid vackert väder. Vi får även ökad arbetslust, högre blodtryck och puls samt snabbare reaktionsförmåga. Vid omslag till sämre väder ökar vårt sömnbehov. Vi får långsammare reaktionsförmåga, vi blir mer irriterade och kan lättare drabbas av depression. 

Om det stämmer att vi påverkas både fysiskt och psykiskt av väderförändringar borde vårt hälsotillstånd och vårt sinnelag kunna hjälpa oss att förutse vädret. Kanske fungerar det, förr i tiden sa man nämligen att det skulle bli regn när pigorna somnade vid spinnrocken.