Det finns många olika förutsättningar för laviner.

Hur utlöses en lavin?

Meteorologi 
Det är alltid risk för laviner under vintersäsongen, speciellt när flera snöfall har passerat under en längre eller kortare tid. Även nu är lavinfaran stor då vi har haft en väderskifte som ger oss plusgrader och regn.
Artikel senast uppdaterad 13 februari 2017

Den största riskzonen är läsluttningar med en lutning på minst 25 grader. Den allra farligaste lutningen är beräknad till 37-39 grader. Det man ska tänka på är att det gäller lutningen ovanför dig även om du upplever att det är flackare där du står. Risken är extra stor när snötäcket utsätts för ökad belastning av något slag. Det kan vara när det faller nederbörd eller när skidåkare eller skotrar passerar. Det kan även vara där snötäcket innehåller svagare eller lösare partier.

De finns ett antal väderfaktorer som ökar lavinfaran. Ett kraftigt snöfall som ger stora mängder nysnö ökar lavinfaran. Även när det blåser hårt och snön omfördelas och lägger sig i stora drivor på läsluttningar. När temperaturen stiger upp emot noll grader efter en längre köldperiod glider snön lättare iväg. Snön kan också bli tyngre när fukt sugs upp eller när det regnar. Finns det dessutom ett svagare skikt under finns det risk för sättningar som utlöser laviner. Har vi en längre tid med sträng kyla och tjockt snötäcke medför temperaturskillnaden mellan den kalla snöytan och det mindre kalla bottenskiktet större risk för laviner.

Läs mer om
laviner på snörapporten

Här hittar du naturvårdsverkets lavinprognoser.