Satellit- och radarbild över södra Sverige den 26:e maj 2013 kl 11. De röda linjerna är isobarer som illustrerar lufttrycket vid marken och över norra Tyskland finns ett lågtryckscentum.

Meteorologernas mardröm

Meteorologi 
Nog för att det vanligtvis är knepigt att förutspå väder men i vissa lägen är det extra svårt. När ett lågtryck rör sig in söderifrån gäller det att hålla tungan rätt i munnen. Dessa så kallade 5B-lägen är ofta svårprognostiserade.
Artikel senast uppdaterad 10 juli 2017

På våra breddgrader finns det så kallade västvindsbältet. Här blåser det oftast från väst eller sydväst och de lågtryck som vi berörs av i Sverige kommer ofta västerifrån. Förloppen för sådana lågtryck har meteorologer bra koll på – vädret följer ett visst mönster och kommer i en viss ordning efterhand som lågtrycket passerar.  Men emellanåt ändrar västvindsbältet karaktär och släpper istället in lågtryck från söder eller från sydost, och då ändrar sig förutsättningarna att förutspå drastiskt.

Olika lågtrycksbanor gavs i slutet av 1800-talet olika namn av den nederländska meteorologen van Bebber. Dessa namn har sedan länge fasats ut men på grund av de något ökända svårigheterna kring lågtryck från söder lever namnet på just denna lågtrycksbana kvar – 5B. Det är i sådana 5B-lägen som prognoserna blir extra osäkra och det har att göra med ett flertal faktorer.

För det första, som vi tidigare nämnt, kommer det mesta av vårt väder från väst eller sydväst. På grund av detta är våra prognosmodeller uppbyggda så att de spänner över ett större område västerut än österut. Det finns därmed mer tid och plats att processa väder som kommer västerifrån. Lågtryck som kommer in från syd eller sydost berör oss däremot ganska snart efter att de passerat gränsen till prognosområdet. Det är också ibland så att bara delar av det aktuella lågtrycket befinner sig inom området.

För det andra spelar lågtryckens struktur in. Ett skolboksexempel av ett lågtryck har det mesta av sitt väder (regn, moln och blåst) söder om lågtryckscentrat och detta väder rör sig från väst till öst.

För ett lågtryck som kommer västerifrån innebär ett litet fel i prognosen för det mesta endast att prognosen slår fel i tiden – regnet kommer senare eller tidigare än beräknat men vädret som sådant blir fortfarande det samma. Vid 5B-läge, å andra sidan, kan ett litet prognosfel i placeringen av lågtrycket innebära att istället för att lågtrycket med tillhörande regn drar in missar det Sverige helt och hållet. Alltså vitt skilda väderlägen där ett prognosfel kan innebära att en plats i Sverige får 15 grader och regn, istället för utlovade 24 grader och strålande solsken.

Bilden ovan visar väderläget den 26 maj 2013 klockan 11 på förmiddagen. I området med solsken nordväst om fronten närmar sig temperaturen nu 20 grader. Under fronten regnar det och temperaturen ligger istället närmare tio grader och det är dessutom blåsigt. Fronten rörde sig långsamt åt nordost under dagen och nådde till kvällen upp över Svealand.