Kartan visar när snön brukar lägga sig i olika delar av landet. Foto: SMHI grafik

När brukar snön komma?

Meteorologi 
Snömängden varierar väldigt mycket från år till år, men i och med det milda vädret vi haft under hösten och förvintern är det nog många som undrar var snön är och när den brukar komma.
Artikel senast uppdaterad 19 november 2014

Det första snötäcket brukar vi att få i fjällen redan i början av oktober, och det kan ligga kvar ända in i juni. Sedan sprider sig snötäcket österut över Norrland och täcker stora delar Norrland i slutet av oktober, med undantag för Norrlandskusten och delar av sydöstra Norrland. I mitten av november brukar hela Norrland och Dalarna fått sin första dag med snötäcke.

Under slutet av november har man vanligtvis i hela Svealand och de inre delarna av Götaland fått det första täcket med snö på backen. När vi närmar oss hav och större sjöar dröjer det däremot längre innan vi får ett snötäcke då vattentemperaturen är förhållandevis hög under hösten och förvintern, och förhindrar då att snön lägger sig på marken. Detta är anledningen till att kusttrakterna brukar vara snöfattiga i början av vintern.

Det är ofta betydligt senare på säsongen som man får ett långvarigt snötäcke. Söder om en gräns som sträcker sig från mellersta Värmland, genom södra Dalarna till mellersta Gästrikland kan man inte räkna med att snötäcket alltid ligger kvar under hela vintern.

Det man ska komma ihåg är att vädret är inte har något minne. Bara för att snön brukar lägga sig mellan vissa datum betyder inte alls att det blir så i år. Att vi haft en varm sommar har ingen påverkan på det kommande vintervädret eller snötäckets utbredning. Vi får helt enkelt vänta och se hur vinter blir.