I Norrland kan man på en del håll i dag få säsongens första snöfall. Foto: Rolf Haid/SCANPIX

När kommer snön?

Meteorologi 
När brukar vi få det första snötäcket runt om i landet?
Artikel senast uppdaterad 25 oktober 2017
Det första snötäcket brukar vi att få i fjällen redan i början av oktober månad. Sedan sprider sig snötäcket österut över Norrland och täcker stora delar Norrland i slutet av oktober, med undantag för Norrlandskusten och delar av sydöstra Norrland. I mitten av november brukar hela Norrland samt Dalarna fått sin första dag med snötäcke.

Under slutet av november har man vanligtvis i hela Svealand samt de inre delarna av Götaland fått det första täcket med snö på backen. När vi närmar oss hav och större sjöar dröjer det dock längre innan vi får ett snötäcke då vattentemperaturen är förhållandevis hög under hösten och förvintern, och förhindrar då att snön lägger sig på marken. Detta är anledningen till att kusttrakterna brukar vara snöfattiga i början av vintern.

Det är ofta betydligt senare på säsongen som man får ett långvarit snötäcke. Söder om en gräns som sträcker sig från mellersta Värmland, genom södra Dalarna till mellersta Gästrikland kan man inte räkna med att snötäcket alltid ligger kvar under hela vintern.