När det blir för varmt och luften är fuktig kan hettan vara farlig för dig.

När värmen blir farlig

Hälsa 
Vi sitter och kollar på fotboll och för första gången i historien görs det ett avbrott p g a värmen, eller ett så kallar ”cooling break”. Detta gör man när wet-bulb globe temperatur överstiger 32 grader.
Artikel senast uppdaterad 30 juni 2014

Hur höga temperaturer vi tål beror inte bara på vad kvicksilvret visar utan även på hur mycket det blåser och hur fuktig luften är. I USA har man en definition, wet bulb globe temperature, som visar på den samlade effekten av aktuell temperatur, vindhastighet (vindens kylande effekt) och synlig och infraröd strålning (vanligtvis solljus) på människor. 


Man har kommit fram till att det finns ett gränsvärde för denna temperatur. Vid 35 grader klarar inte kroppens kylsystem att kyla kroppen längre. Även för fullt friska och vältränade människor kan det vara farligt att arbeta under sådana omständigheter.

Människor och många djur håller temperaturen i kroppen på en bra nivå genom att avdunsta fukt. Det kan vara genom svettning eller genom att avsöndra saliv.

Men om det blir för varmt och dessutom mycket fuktigt så kan avdunstningen och avkylningen inte ske tillräckligt snabbt. En temperatur på 32 grader och en relativ fuktighet på 75 %, motsvarar en upplevd temperatur på cirka 43 grader, och det är på gränsen av vad man kan utstå. 


Vid så höga temperaturer rinner svetten och det är oerhört viktigt att få i sig tillräckligt med vätska. Temperaturkontrollen av kroppen kan annars sättas ur spel och man får värmeslag. 


Källa:    Wikipedia.org och SMHI.se