Pollenprognos

Hälsa 
Detta är en beta-tjänst där vi använder resultat från det europeiska samarbetsprojektet MACC (Monitoring Atmospheric Composition and Climate). SMHI är en av över 30 partners i MACC.
Artikel senast uppdaterad 16 juni 2015

MACC-projektet syfte är att utveckla atmosfärskemiska modeller på den globala och Europeiska skalan för att tillhandahålla informationstjänster för utsläpp av föroreningar, luftkvalitet, klimatpåverkande gaser, ozonskikt samt UV-strålning och solenergi. Inom området luftkvalitet finns även modeller för vissa pollenslag. Mer om MACC på https://www.gmes-atmosphere.eu/.

Prognoser som presenteras i filmen gäller förekomsten av björk-pollen. De baseras inte på aktuella mätningar och kan därför inte ses som en exakt prognos vad gäller halter av pollen utan snarare pollenläget vid ett normalt pollenår. Björkens blomning styrs av luftens uppvärmning under våren, vilket motsvarar det vi kallar graddagar (en slags temperatursumma), och var björkar växer kan tas fram med bl.a. satellitteknik. Modellen som prognosen baseras på börjar alltså producera pollen när nödvändiga graddagar har uppnåtts på olika platser i Europa. Spridningen av pollen beräknas i modellen med hjälp av vindar på olika nivåer och intensiteten i blomningen påverkas av bl.a. nederbörd och vindturbulens.  

Björken blommar olika från år till år, vissa år mycket vissa år mindre men detta tar alltså inte denna prognos hänsyn till, därför kan den inte visa pollenhalterna på ett exakt sätt, men däremot förekomsten och spridningen av pollen.

Detaljerad pollenprognos hittar du alltid på http://pollenrapporten.se/.