Pollensäsongen är igång

Hälsa 
Vi har haft en mild vår hittills och det har gjort att pollensäsongen kommit igång på flera håll.
Artikel senast uppdaterad 10 mars 2015

Pollensäsongen har startat igång på flera håll i landet. Under början av mars förekommer måttliga till höga halter av alpollen i södra halvan av landet och i Götaland och östra Svealand börjar det även det även komma in rapporter om hassel.

Nu i veckan blir det torrt och stabilt väder. Detta kan medföra att pollenhalterna stiger något. Senare i mars kan det även börja förekomma pollen från alm och björk. En kalender över när de olika typerna av pollen blommar hittar du här.

För en mer detaljerad prognos av pollen se Pollenrapporten.se