Renate Schäffer håller i den dagliga vädegenomgången, 1955. Foto hämtad ur "Väder vattnet och vi, SMHI fyller 100 år".

Renate Schäffer -första kvinnliga meteorologen vid SMHI

Meteorologi 
1945 anställdes Renate Schäffer som det första kvinnliga meteorologen vid SMHI. Hennes yrkesval som meteorolog var starkt ifrågasatt i den då mansdominerade meteorologvärlden.
Artikel senast uppdaterad 08 mars 2017

-Lilla fröken borde nog bli lärare istället. Kvinnor är för svaga och opålitliga för det här yrket, sa man till Renate när hon ville bli meteorolog i början av 1940-talet.

Men Renate stod på sig och när andra världskriget var slut rådde stor brist på meteorologer i Sverige. Renate anställdes som den första kvinnliga meteorologen vid SMHI. Att arbeta på en flygplats var inte tal om ”för hur skulle piloterna kunna lita på en kvinna?”

När Renate började på SMHI åt kvinnor och män i skilda matsalar. Männen serverades vid bordet medan kvinnorna fick hämta sin mat i en lucka.

Det skulle dröja ytterligare 10 år innan Renate fick en kvinnlig kollega. Idag är situationen tack och lov väldigt annorlunda. Fördelningen mellan kvinnor och män är mer jämn och självklart äter vi i samma matsal.

Källa: SMHI.se