Se upp för isiga cykelvägar

Trafik 
När det är milt väder, men samtidigt ligger snö på backen, är risken stor att snön smälter och smältvattnen rinner ut på trottoarer och cykelvägar. Fryser det sedan på kan det lätt bli halt.
Artikel senast uppdaterad 04 januari 2013
Tövädret gör att smältvatten som under dagen rinner ut på väg- och gångbanor fryser till när temperaturen åter faller under nollan. Detta innebär alltså stor risk för halka. Isen kan ligga fläckvis och vara svår att få syn på vilket gör den mycket förrädisk.

Även snön på våra hustak smälter vid mildväder och fryser åter till när temperaturen faller. Stora, långa istappar, kan då bildas som sedan kan vara farliga för passerande personer. Om taken inte är skottade kan stora sjok med snö rasa ned. Är det dessutom inbäddad is i raset är det livsfarligt att få den här snön över sig.

Den här typen av snösmältning ska inte blandas ihop med dagsmeja. Dagsmeja uppstår på grund av den ökade solintrålningen. Under vårmånaderna är den tillräckligt stark för att tina upp det yttersta lagret på snö- och isytor, trots att det är minusgrader i luften. Dagsmeja utmärker sig främst vid smutsig eller grusig snö eftersom förorenade partiklar absorberar (tar upp) solstrålningen betydligt bättre än "ren" snö.