Ta hjälp av SMHIs UV-index för att sola säkert i sommarsolen

Sola säkert i sommarsolen

Hälsa 
I den starka sommarsolen som så många av oss älskar är det väldigt lätt att bränna sig. SMHI har därför ett UV-index som hjälper oss att sola säkert.
Artikel senast uppdaterad 05 juli 2014

Farliga strålar
Solen är nyttig då den gör oss pigg och glad, men samtidigt ska man vara försiktig med att vistas för länge i solen. Solljuset innehåller nämligen skadliga UV-strålar.                                   

UV-strålningen stoppas delvis av ozonlagret och ju längre väg solstrålarna färdats genom atmosfären desto mindre av det skadliga UV ljuset når marken. När solen stiger allt högre på himlen blir solstrålarnas väg genom atmosfären allt kortare och mer strålning når jordytan. I Skandinavien är ozonskiktet som tjockast under våren. Det blir allt tunnare under sommaren och når ett minimum under hösten.


UV-index - Ett mått på solens styrka

För att undvika att bränna sig i solen har SMHI på uppdrag av Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) tagit fram ett UV-index. UV-index är ett mått på styrkan av den skadliga delen av solens UV-strålning och ligger oftast mellan 0 och 10. Ju högre siffra desto farligare är strålningen. UV-indexet är som högst mitt på dagen och under sommaren ligger den i Sverige normalt på mellan 4 och 7 medan man vid Medelhavet har värden mellan 7- och 10. 


Med hjälp av UV-index kan man beräkna hur länge man kan befinna sig ute i solen utan att bränna sig. Om det är högt UV-index och du har lätt att bränna dig blir tiden betydligt lägre än för den som sällan bränner sig. På SSM:s hemsida kan du beräkna hur länge du kan vara ute i solen.

Kolla gärna in prognosen för UV-index för de närmsta dagarna.