Ta hjälp av SMHIs UV-index för att sola säkert i vårsolen. Foto: Benny Ottosson/Scanpix

Sola säkert i vårsolen

Hälsa 
Den första vårsolen är härlig men om man inte är försiktig kan man lätt bränna sin vinterbleka hud. SMHIs har därför ett UV-index som hjälper oss att sola säkert.
Artikel senast uppdaterad 04 april 2017
Farliga strålar
Solen är nyttig då den gör oss pigg och glad, men samtidigt ska man vara försiktig med att vistas för länge i solen. Solljuset innehåller nämligen skadliga UV-strålar.                                   

UV-strålningen stoppas delvis av ozonlagret och ju längre väg solstrålarna färdats genom atmosfären desto mindre av det skadliga UV ljuset når marken. När solen stiger allt högre på himlen blir solstrålarnas väg genom atmosfären allt kortare och mer strålning når jordytan. I Skandinavien är ozonskiktet som tjockast under våren. Det blir allt tunnare under sommaren och når ett minimum under hösten.

UV-index - Ett mått på solens styrka
För att undvika att bränna sig i solen har SMHI på uppdrag av Strålsäkerhetsmyndigheten tagit fram ett UV-index. UV-index är ett mått på styrkan av den skadliga delen av solens UV-strålning och ligger oftast mellan 0 och 10. Ju högre siffra desto farligare är strålningen. UV-indexet är som högst mitt på dagen och under sommaren ligger den i Sverige normalt på mellan 4 och 7 medan man vid Medelhavet har värden mellan 7-10. 

Solens effekt fördubblas vid snö
Det är inte bara solhöjd och ozonmängd som påverkar mängden av UV-strålning. Snö reflekterar effektivt solens strålar och vid snötäckt mark gäller ungefär dubbla UV-index och därmed hälften av den angivna soltiden.

Kolla gärna in prognosen för UV-index för de närmsta dagarna.