Temperatur i Tullinge den 24:e februari 2013

Solen börjar göra sig påmind

Meteorologi 
Från den 15:e februari har våren tillåtelse att anlända till Sverige och det börjar vid den tiden på året att märkas att solen står allt högre på himlen. Samtidigt är nätterna kalla och temperaturerna varierar rejält under ett dygn.
Artikel senast uppdaterad 12 mars 2017
Diagrammet visar temperaturen i Tullinge mellan Södertälje och Stockholm den 24:e februari 2013. Man ser en markant ökning av temperaturen efter att solen gått upp och temperaturen vänder knappt 12 grader över den lägsta noteringen under natten.

Från slutet av februari kan solen värma ganska ordentligt vilket ju syns i diagrammet. Men den snö som ligger reflekterar ändå bort en hel del av solinstrålningen så att den inte kan komma åt marken. Det gör i sin tur att temperaturen kan falla snabbare på natten eftersom marken inte kunnat fånga upp solens strålar och lagra dem. Skillnaden mellan dag- och nattemperatur blir därmed större än om marken varit snöfri och kunnat "spara" den inkommande energin från solen.

Under sommartid kan snöfri mark lättare fånga upp solens strålar och lagra energin under lång tid. Temperaturen hinner därmed inte falla lika lågt nattetid under sommaren.

SMHI har undersökt hur solens effekt varierar under året för olika platser i landet och illustrerar det i ett diagram som hittas här. En klar, solig och vindstilla dag kan temperaturen mellan dag och natt skilja exempelvis 15 grader för Norrköping. I södra Norrland är skillnaderna ännu större och kan överstiga 20 grader. 
Temperaturskillnaden mellan dag och natt kan till synes i februari och mars vara lika stor eller till och med något större än mitt i sommaren.