Morgondimman kan ligga tät över fälten den här tiden på året.

Strålningsdimma

Meteorologi 
Så här års är det rätt vanligt att dimma bildas nattetid och den kan ligga kvar i stråk kortare eller längre tid på dagen.
Artikel senast uppdaterad 16 september 2014

Det finns lite olika typer av dimma. En variant är så kallad strålningsdimma. Denna dimma bildas ofta under klara kvällar och nätter under sensommaren och hösten. Under kvällen och natten förlorar markytan värme. Detta gör att luften närmast marken kyls av snabbt och når ner till den temperatur där fukten i luften börjar kondensera och dis eller dimma kan därför bildas.
Typiskt för strålningsdimma är att den bara bildas på vissa ställen, exempelvis över öppna fält eller över mindre vattendrag. Den är också ofta grund, sträcker sig inte så många meter upp från marken. Det är inte ovanligt att man ser både undersida och översida innan solen värmt och torkat upp den fram på förmiddagen, vilket ofta är fallet så här på sommaren i alla fall. På hösten kan den vara tjockare och solen, som står allt lägre, får svårare att "bränna" bort den.
I gamla tider talade man om att älvorna dansade och det man då menade var just grund dimma som böljade över fälten.
Även fenomenet sjörök är en form av strålningsdimma. Tidigt på morgonen kan det se ut som att vattnet kokar, eller i alla fall att det stiger upp rök från vattenytan. Det som händer är att det över vattnet finns mycket fukt i luften och när temperaturen faller kondenserar vattenångan och bildar små små vattendroppar. Man ser ofta ovansidan och det brukar vara tunt och diffust, som ångan över en kastrull med kokande vatten.