Foto:Linnea Rehn

Sveriges högsta berg krymper.

Aktuellt 
Trenden de senaste åren är att Kebnekaises sydtopp blir allt lägre. Det här mycket på grund av vårt allt varmare klimat. År 2015 sågs dock en viss ökning av toppglaciären.
Artikel senast uppdaterad 08 april 2016
2014 blev det en bottennotering av höjden på Kebnekaises sydtopp. Den mättes då upp till 2097,5 meter över havet. Att jämföra med året innan då den uppmättes till 2099 meter över havet. År 2015 mättes toppen i september till 2097,8 meter, alltså en ökning jämfört med 2014. Trenden är ändå att sydtoppen minskar men det varierar något från år till år.

Sydtoppen är än så länge Sveriges högsta berg men det skiljer bara en ynka meter jämfört med Nordtoppen (2096,8 m.ö.h). Sydtoppen täcks av en glaciär medan Nordtoppen består av fast berg. Avsmältningen berör därför bara Sydtoppen, vilket betyder att Nordtoppen snart kan bli det högsta berget i Sverige.

En gång i tiden var Nordtoppen högst då även den var täckt av en glaciär, om några år kanske den återtar platsen som Sveriges högsta berg, trots avsaknad av glaciär.

För er som varit på Sydtoppen blir det med andra ord bara att åka tillbaka till Kebnekaise för att istället bestiga Nordtoppen, vilket tydligen ska vara en större utmaning...