Vad är köldhål?

Meteorologi 
Vi är på väg in i den kalla tiden på året och då kan det, på sina håll, bli extra kallt. Vad menar vi när vi säger "lokalt kallare"? Hur kan prognosen bli så fel på vissa ställen? Det beror på något som kallas för köldhål.
Artikel senast uppdaterad 25 november 2017
Vi meteorologer säger ofta lokalt kallare. Det är inte för att gardera oss mot felgissningar utan det är för att det ofta finns någon eller några platser i ett område som normalt brukar bli mycket kallare. Vi brukar kalla dessa platser för köldhål.

Vad är ett köldhål?
Geografin har stor betydelse. De största temperaturskillnaderna hittar man oftast i Norrland där den skandinaviska bergskedjan tvingar upp mildluft i höjden. Kall luft väger mer än varm luft och i dalgångar kan det märkas genom att vi får ett kalluftras nerför sluttningar. Det här kan ibland bli märkbart en längre period. På fjälltoppar blir luften kall vid vindstilla och klara förhållanden, mest påtagligt är det givetvis under vintern. Den här kalla luften ”rinner” ner i dalen och här kan den ”fastna”. Principen är ungefär densamma för hela landet. 


För att bryta kontrasten krävs det vind. När den kalla luften i lägre nivå blandas med den varmare som ligger ovanför kan temperaturen snabbt stiga med flera grader.  
 

Vi har några kända köldhål runt om i landet. Tullinge är ett exempel, vi har också Horn i Östergötland, Hagshult (västra Småland), Idre-Storbo (nordvästra Dalarna), Gielas (Västerbotten) och Nikkaloukta (Norrbotten).