Dagjämningarna inträffar mellan vinter- och sommarsolstånden och innebär att dag och natt är ungefär lika långa. Foto: SMHI grafik

Vad betyder höstdagjämning?

Året runt 
I dag den 22 september infaller höstdagjämningen. Meteorologiskt sett har höstdagjämningen inte någon direkt betydelse men det innebär att det nu snabbt blir allt mörkare.
Artikel senast uppdaterad 22 september 2017

Höstdagjämningen är en av de två dagar på året då solen står i zenit över ekvatorn och dagen är ungefär lika lång som natten. Den andra är vårdagjämningen som inträffar i slutet på mars. Vid dessa två dagar är dag och natt ungefär lika långa, inte bara här utan på alla platser på jorden.

Efter höstdagjämningen blir det mörkare, nätterna längre och dagarna allt kortare. Solen står allt lägre på himlen och orkar inte värma upp luften lika mycket som under sommaren. Med andra ord, hösten är här.

I Norden är skillnaderna i dagslängd under årets gång mycket stora. Under våren och hösten går förändringen i dagslängden snabbt, det märks särskilt längst i norr där dagarna går från att på vintern vara helt mörka till att på sommaren vara ljusa dygnet runt.

Som mest under höst minskar dagslängden med mer än tio minuter per dag allra längst i norr. I söder är minskningen inte lika stor, men det rör sig ändå om cirka fem minuter per dag som mest. Sett över en vecka blir det en minskning med 35 minuter.