Vad betyder varningen: Isbeläggning

Meteorologi 
Innan vintern gjort sitt intåg på allvar och vädret pendlar mellan snö och tö blir det ofta besvärligt väglag. Perioder med minusgrader övergår till plusgrader och regn innan det växlar tillbaka till kallt väder igen. Det är då upplagt för tillfrysning på vägytor.
Artikel senast uppdaterad 23 oktober 2013

Då SMHI varnar för isbeläggning väntas väder som kan göra att det blir halt på vägar. Om det regnar och temperaturen sedan snabbt faller till 0 grader eller ännu lägre fryser vattnet till is och det blir ishalka. Detta kan även inträffa precis efter en period med minusgrader då marken fortfarande kan vara så pass kall att det bildas is på vissa ytor om det regnar. 
Ett scenario är då det legat en kall luftmassa över ett område så att markytan kylts ned. Om en varmare luftmassa förs mot denna t.ex. med ett lågtryck föregås den ofta av en s.k. varmfront. Den varmare luften med lägre densitet stiger upp över den kallare luftmassan. I den varma luften bildas regn men vid marken finns den kalla luften kvar. Detta kan även ge upphov till underkylt regn.
Dessa situationer uppstår ofta innan vintern gjort sitt intåg på allvar. Då är det bra att vara på din vakt om du ska ut i trafiken. Eftersom temperaturen mäts och prognostiseras två meter över marken bör du vara uppmärksam redan då den närmar sig 0 grader eller någon plusgrad.