Blåsigt

Vad betyder varningen: "blåst"

Meteorologi 
Vinden kan ställa till med en hel del besvär men när börjar det bli farligt och hur farligt kan det bli? På vilket sätt drabbas jag av kraftig vind?
Artikel senast uppdaterad 17 februari 2013

Hur hårt du drabbas av blåsigt väder beror på vem du är. 

Bor du i villa och i sådant fall vilken typ av tak har du och finns det träd i närheten som av kraftig vind kan blåsa ner eller tappa grenar? Är du ofta ute med båten, eller är du ofta ute och vandrar? Då är det troligen så att du tillhör riskgruppen.


Detta kan hända en blåsig dag. 
Öresundsbron stänger, färjor och flyg ställer in. Skador på byggnader. Trädfällning, strömavbrott, blockerade vägar. Flygande bråte. Höga fordon kan ha svårt att hålla ett rakt spår på vägen. På vintern kan det bli snörök med mycket dålig sikt, vilsna fjällvandrare, nedkylning. Vissa av dessa saker är farliga medan andra mer innebär en kostnad. I båda fallen vill man med en varning minimera så mycket av vädrets effekter som möjligt.


Vilken skillnad gör en varning?
En varning innebär inte att alla faror eller risker försvinner. Takpannor kan fortfarande blåsa ner och det hjälper inte att du vet om det något dygn tidigare. Många problem eller olyckor kan däremot undvikas. Är delar av ditt yrke vindkänsligt med t.ex. höga master eller kranar? Då kanske du måste lägga om planeringen så att dessa inte är i bruk just denna dag och där finns pengar att vinna (eller åtminstone så undviker du onödiga kostnader). Inställda flyg kostar också pengar men kanske kan kostnaden bli något mindre om man är bättre förberedd. En varning kan rädda liv om fjällturen eller kajaksemestern senareläggs med ett par dagar.  

Kriterier för när varningar ska utfärdas och vilken grad de ska få är uppsatta i ett samarbete mellan SMHI och MSB (Myndigheten för Samhälsskydd och Beredskap).


På SMHI kan du se hur gränserna är uppsatta idag.