Vad kan vädret i september bjuda på?

Aktuellt 
Om vi ska följa den kalendariska definitionen av årstiderna så är september en höstmånad. Trots det vet vi nog alla att även september vissa år kan bjuda på sommarväder. Låt oss ta en titt på den längre prognosen och se om vi kan dra några slutsatser om vilken väg vädret väljer att gå i år.
Artikel senast uppdaterad 26 augusti 2016

Nästa vecka inleds med ett lågtryck som passerar över södra halvan av landet och ger ostadigt väder. Därefter pekar det åt att lågtrycksbanorna går norrut över Norska havet och de regnväder som är kopplade till lågtrycken fastnar i stor grad i fjällkedjan. September inleds alltså relativt torrt. Syd- eller sydvästliga vindar för med sig varm luft och ger oss också temperaturer som ligger över det normala för den här tiden på året.

Veckan därefter och vidare in i mitten av september är det svårt att säga vartåt det lutar. Det finns ändå tendenser som pekar på fortsatt lite torrare och varmare än normalt. Prognoserna antyder visst högtrycksinflytande som skulle kunna hålla lågtrycken och det ostadiga vädret på betryggande avstånd.

I samband med att vi sedan går allt längre in i hösten ökar temperaturskillnaden mellan nordligare och sydligare breddgrader. Detta i sin tur ger mer krut till lågtrycken som får större möjlighet att styra den storskaliga väderbilden. Om höststormarna tar vid under senare delen av september eller ej kan vi dock inte säga.