I Sverige saltar vi många av våra vägar, men varför gör vi det?

Vägsalt – bra eller dåligt?

Trafik 
De råder delade meningar huruvida fördelarna med att halkskydda vägar med salt, väger upp mot nackdelarna med risken för miljöskador. Vi ställer oss oberoende i denna fråga och fokuserar här istället på varför salt hindrar tillfrysning på vägen.
Artikel senast uppdaterad 20 januari 2013
Rent vatten fryser till is vid noll grader och ”orent” vatten ändrar förutsättningarna. Det är sällan vatten är helt rent så vid nollgradigt kan vi ha vatten i både smält och fast form.
Det som händer när vatten fryser till is är att molekylerna i vattnet ordnas i ett mönster som då bildar kristaller. Salt (natriumklorid) påverkar vattenmolekylen på ett sätt som gör att det krävs värme (kinetisk energi) för att bilda dessa kristaller. Värmen tas från vattnet som då blir kallare.
Om det nu var ca.0 grader innan saltet tillfördes vattnet och vattnet var på väg att bilda kristaller så avbryts (eller fördröjs) den processen och vattnet förblir flytande men alltså minusgradigt.

Det här kan man göra som ett bevisande experiment själv.
Ta två muggar fyllda med lika mycket krossad is. Häll i några teskedar salt i en av muggarna (rör om). Du kan efter en tid, kanske 15-20 minuter se att i en av muggarna har all is smält till flytande vatten medan den andra fortfarande har kvar en del is. Om du är extra nyfiken kan du under hela experimentet ha en termometer i vardera mugg.

Så, det som vägsalt gör är att antingen smälta is som ligger på vägarna eller helt enkelt hindra ”gammalt” regn från att frysa till om det väntas kallare väder.

Länkar:
Trafikverket - allmänt om vägsalt, är saltet ett miljöhot?.
SR Vetenskap & Miljö - alternativ till vägsalt?
SLU, Institutionen för Markvetenskap - undersökning om saltets påverkan.
Saltupproret - forum för dem som är emot vägsalt.