Vårens antågande de senaste åren

Året runt 
Vi har fått vår i stora delar av Götaland och även i Svealand har våren så smått gjort sitt inträde. I stora delar av landet är det just nu vårtemperaturer så mycket talar för att våren fortsätter att avancera norrut under den närmaste tiden.
Artikel senast uppdaterad 15 mars 2017
Våren 2016            Våren 2015
Malmö 18/2             Malmö 16/2
Kalmar 20/2            Kalmar 16/2
Göteborg 19/2         Göteborg 16/2
Stockholm 3/2         Stockholm 17/2
Mora 13/3                Mora 24/2
Sundsvall 25/3         Sundsvall 6/3
Östersund 26/3       Östersund 24/2
Umeå 25/3              Umeå 24/2
Luleå 5/4                 Luleå 24/2
Kiruna 26/4             Kiruna 15/4

Våren 2014             Våren 2013                   
Malmö 16/2              Malmö 28/2                   
Kalmar 16/2              Kalmar 27/2                   
Göteborg 16/2          Göteborg 28/2           
Stockholm 21/2        Stockholm 1/4           
Mora 22/2                Mora 13/4               
Sundsvall 22/2          Sundsvall 13/4           
Östersund 4/3          Östersund 23/2           
Umeå 22/2               Umeå 13/4               
Luleå 5/3                  Luleå 13/4
Kiruna 15/5              Kiruna 15/4

Våren 2012            Våren 2011                   
Malmö 17/2             Malmö 8/3               
Kalmar 8/3              Kalmar 8/3               
Göteborg 17/2         Göteborg 7/3                   
Stockholm 8/3        Stockholm 8/3               
Mora 9/3                 Mora 1/4                       
Sundsvall 9/3          Sundsvall 1/4                   
Östersund 20/3       Östersund 1/4               
Umeå 22/3             Umeå 2/4                   
Luleå 21/4              Luleå 13/4               
Kiruna 24/4            Kiruna 11/4

Som vi ser så skiljer det sig från år till år när våren anländer till landet. Ena året kan våren vara väldigt sen för att nästa år komma tidigare än normalt.