Vid nedisning täcks fartyget av is.

Varför varnar vi för nedisning?

Meteorologi 
Om man går in på SMHI's varningar på hemsidan så ligger det ute en varning för nedisning. Vad innebär det? Och varför är det så farligt?
Artikel senast uppdaterad 03 januari 2017
Eftersom det är en varning till havs så kan man lätt tro att det handlar om is som täcker vattnet, men det är det inte. Det handlar istället om is som sätter sig på själva båten. 

Det här är en process som kan gå oerhört snabbt om det är tillräckligt kallt. Stänket från vågorna fryser fast på båten och det kan bildats så mycket is att fartygets vikt kan öka med hundratals ton. Då fördelningen av viktökningen kan vara ojämn så riskerar att fartyget slår runt.

Det är inte bara fartygets vikt som påverkas. Även möjligheten att styra båten begränsas när den täcks av ispansar. Det kan till och med vara så illa att utrustning slutar fungera. Behovet av varningar till sjöss var en av orsakerna till att man bildade Statens Meteorologiska Centralanstalt, det vill säga det som efterhand blev SMHI.