Solen får allt svårare att bryta fram mot slutet av veckan

Veckans väder v. 38 - Värme följs av omslag

Aktuellt 
Fortsatt är det högtrycksbetonat väder som gäller för större delen av landet. Högtrycket har dock försvagats under veckan och fortsätter med det framöver.
Artikel senast uppdaterad 17 september 2014

Torsdag
Under torsdagen blir vädret för de flesta likt det man haft under onsdagen. Efter att morgonens dimma och dimmoln lättat väntas en solig dag. Med solens hjälp hamnar temperaturen mellan 15 och 20 grader - även så långt norrut som södra Norrland. Men, i främst norra Jämtland och Ångermanland kan tät dimma ligga kvar så långt in som på eftermiddagen. För norra Norrlands del tillåter högtrycket att en svagare frontzon tar sig in vilket innebär risk för täta molnsjok och främst i Norrbottens län lokala regnstänk.

Fredag
Under fredagen fortsätter högtrycket sakta att försvagas och för norra Norrlands del innebär det nu en risk för mulet väder under större delen av dagen och återigen för Norrbottens del risk för regnstänk. Även för södra Norrlands del kan fredagen bjuda på mer moln och då främst höga slöjmoln som kan begränsa solens inverkan på temperaturen. I Svealand och Götaland kan dimmoln ligga kvar långt in på dagen men solchanserna är överlag goda.

Att nå 20 grader blir nu allt svårare men i Götaland och stora delar av Svealand är det fullt möjligt även under fredagen. I södra Norrland ser vi ut att nå mellan 13 och 18 grader och under molnen i norra Norrland från knappa 10 grader i fjällen till omkring 15 närmast kusten.

Helg
Lördagens väder är i stort sett likt fredagen - i norr något större risk för regn och nu i hela norra Norrland.

Under söndagen däremot är det förändringar på gång. Ett lågtryck passerar då över norra Sverige och bakom det ställs nu vindarna om till nordliga. Kallare luft strömmar då ner över landet och vädret går till det ostadigare med mycket moln i hela landet och också risk för regn. Det exakta beteendet på vädret under söndagen är ännu svårt att utröna och det finns all anledning till att återvända WeatherPal senare i veckan för en uppdatering.

Klart är i alla fall att chanserna för att temperaturen under söndagen närmar sig 20 grader är begränsade till sydligaste Sverige. I fjällen och allra längst i norr är det under söndagen inte ens säkert att temperaturerna når upp till att bli tvåsiffriga.