Ett foto från Varberg vid lunchtid under fredagen den 2:a januari. Foto: Marcus Sjöstedt

WeatherPal följer stormen Svea

Aktuellt 
Nu har lågtrycket dragit in över landet och vindarna ökar. WeatherPal följer vädrets utveckling under dagen.
Artikel senast uppdaterad 02 januari 2015

15:30
Vindarna har på många håll mojnat och en del av SMHI:s klass-1-varningar har tagits bort. Vindarna fortsätter att lugna sig långsamt under natten men det är inte förrän under lördagseftermiddagen som vindarna utmed kusterna väntas ge med sig.

Några höga byvindshastigheter under fredagen:
Hanö, 30.9 m/s
Rynge, 29.4 m/s
Väderöarna, 27.4 m/s
Vinga, 26.8 m/s

Ölandsbron, 25.5 m/s
Söderarm, 25.5 m/s
Malmö, 22.5 m/s
Göteborg, 21.1 m/s

Flera andra stationer i Götalands inland har också nått upp till eller över 21 m/s.

14:00
SMHI har degraderat klass-2-varningarna längs västkusten till klass-1-varningar. Fortfarande har dock mätstationerna närmast kusten stormbyar emellanåt, men längre inåt land väntas vinden inte längre kunna nå sådana hastigheter.

Lågtryckets centrum har nu rört sig in över den finska kusten och över Sverige slår nu vindarna om till nordvästliga och kallare luft rör sig åt sydost över landet. För södra Norrland har det nu bitvis blivit blåsigt men det väntas inte nå upp till varningsnivå.

12:00
Efter ett par timmar med lite lugnare väder har nu västkuststationerna åter mätt upp stormbyar på 25 m/s. I Skåne har nu även inlandet fått vindar som når upp till varningskriterierna: Ljungbyhed 21 m/s i vindbyarna.

10:25
I de områden som berörs av klass-1-varningar ligger byvindarna på en del platser omkring 21 m/s. Exempelvis Kymbo i Västergötland, 22 m/s; Linköping i Östergötland, 20 m/s; Karlsborg, 21 m/s och Skillinge i Skåne, 20 m/s.

Kl 8:00
Vindarna ökar alltmer in över land och det blåser friska vindar på många håll i Götaland och även på en del håll i Svealand.

Kl 6:20


Måseskär 25,3 m/s i vindbyarna
Riktigt milt i landet. Varmast i Måseskär med 8,7 grader. Även i Svealand har det uppmätts lokalt 8 grader och plusgraderna sträcker sig upp till södra Norrbotten.

Kl 5:20
I medelvind blåsigast på Väderöarna som hade 20,8 m/s.
Måseskär har redan fått stormbyar på 25 m/s.

Kl 5.00
Prognosen har mildrats på en del håll och klass 2 varningarna som fanns utfärdade i inre delarna av västra Götaland, delar av Jönköpings län och Östergötland har nergraderats till en klass 1 varning. För Örebro län ser det inte ut att bli så kraftiga vindar och därför har klass 1 varningen för mycket hårda vindbyar tagits bort här.