WeatherPal förklarar - Frost

Meteorologi 
Frost bildas när fukt vid marken fryser till is. Det kan ske även om prognoserna visar plusgrader eftersom de gäller för en högre höjd än markytan. Särskilt gynnsamma är vissa platser och vissa väderförhållanden.
Artikel senast uppdaterad 10 september 2015

Väntas högtryck med övervägande klart väder blir det lätt låga temperaturer nattetid då värmen strålar ut. Blir det under noll grader kan frost bildas då fukt fryser till is. Ofta blir det lägre temperaturer vid markytan än vid höjden där prognoser för temperatur görs som är 2 meter. Vill man rädda sina växter kan det därför vara bra att vara förberedd när prognoserna visar omkring någon plusgrad.

Frost har en tendens att bildas då det är klart, kallt och svaga vindar. Blåser det för mycket blandas luften nära marken om och blir varmare. Den förekommer ofta i öppna områden som åkrar och skogsgläntor och kommer den under vegetationsperioden kan växterna ta skada.

Särskilt vanligt är frost på höjder över 500 meter i Norrland och nordvästra Svealand. Även Sydsvenska höglandet och Kolmården har relativt ofta frost. Syd- och västkusten och områdena kring Vänern och Vättern har däremot relativt sällan frost.

Normala tider för det första höstdygnet med temperaturer under 0 grader (genomsnittliga datum 1961-1990):

Norra Norrland: Allmänt 15/8 – 15/9, men längs kusten senare och i fjällen lokalt tidigare.

Södra Norrland: Allmänt 15/8 – 1/10, men tidigare i fjälltrakterna.

Svealand: Allmänt 15/8 – 1/10, tidigast i de nordvästra delarna och senast i de östra.

Götaland: 15/9 – 1/10, men senare längs med kusterna, särskilt i sydväst, och tidigare på Sydsvenska höglandet.

Om det bildas frost då temperaturen vid marken blir lägre än 0 grader men det är plusgrader vid 2 meter kallas det markfrost. Eftersom dessa tillfällen inte registreras kan alltså avvikelser förekomma från höstfrostens normala ankomsttid.