Underkylda vattendroppar bygger upp en isbeläggning. Foto: Emil Björck

WeatherPal förklarar - Underkylt regn

Meteorologi 
Vanligtvis förväntar vi oss att när det är plusgrader regnar det och när det är minusgrader snöar det. Men det finns en mellanvariant då det regnar trots att temperaturen ligger på minussidan. WeatherPal förklarar hur det går till.
Artikel senast uppdaterad 15 februari 2017

På våra breddgrader startar nederbörd nästan uteslutande som snö ganska högt upp i luften. Små, underkylda molndroppar kristalliseras och fångar sedan upp nya droppar från omgivningen. När tillräckligt mycket massa byggts på en snöflinga blir den för tung och börjar falla. På dess färd nedåt stiger omgivningens temperatur och om temperaturen når upp på några plusgrader ett par hundra meter över marken kommer den att smälta och landa som en vattendroppe. Om temperaturen däremot stannar kvar på minussidan hela vägen till marken, landar snöflingan intakt.

Men det finns ett specialfall där vattendroppen kan vara flytande men ändå ha en temperatur under noll grader – underkylt regn.

Underkylt regn förekommer oftast i samband med en varmfront och då strax framför fronten. I ett vertikalt gränssnitt i frontzonen stiger temperaturen på vanligt sätt på snöflingans väg mot marken. På en viss höjd ligger temperaturen över 0 grader och snöflingan smälter till en relativt stor vattendroppe.
   Men under själva fronten sitter kall luft fastkilad mellan den överliggande fronten och marken och i denna luft ligger temperaturen kvar på minussidan. Då vattendroppen faller genom kalluften faller dess temperatur tillbaka på minussidan strax innan den når marken. Men den fryser inte för det.

För att vatten ska frysa till is krävs någon form av fast struktur som en första iskristall kan bildas på. Det kan handla om sotpartiklar, någon större molekyl eller redan fruset vatten. Om molndropparnas temperatur ligger på minussidan och de kommer i kontakt med en sådan fast struktur fryser de och ett embryo till en snöflinga har bildats. Att vatten fryser spontant utan att någon fast partikel är närvarande är väldigt sällsynt vid temperaturer över cirka -40 grader.

Att den stora vattendroppe som bildades i det plusgradiga skiktet ska lyckas återfrysa på den korta tiden under färden till marken är väldigt osannolikt. Vattendroppen faller istället genom området närmast marken där temperaturen är på minussidan utan att frysa. Vattnets temperatur ligger på någon minusgrad men är fortfarande i flytande form. Man säger då att vattnet är underkylt. Men, då droppen träffar marken eller något annat objekt fryser den ögonblickligen.Underkylt regn kan innebära blixthalka som dessutom är väldigt svår att förbereda sig och bli av med - nytt regn fyller ständigt på islagret. Tjocka isbeläggningar kan också bildas på trädgrenar eller elledningar som i extrema fall kan förstöras på grund av den extra tyngd som isen tillför. Underkylt regn innebär också en fara för flygtrafiken där isbeläggningar avsevärt kan försämra flygförmågan.