Varning klass 1, Sverige
Södra Bottenhavet
Varning klass 1 kuling
Fredag kväll nordväst 14 m/s.
Finska viken
Varning klass 1 kuling
Sydväst ca 15 m/s. Fredag eftermiddag avtagande.
Skärgårdshavet
Varning klass 1 kuling
Natt mot fredag sydväst 15 m/s. Fredag morgon avtagande.
Ålands hav
Varning klass 1 kuling
Natt mot fredag sydväst 15 m/s. Fredag morgon avtagande.
Vänern
Varning klass 1 kuling
Från torsdag kväll sydväst tidvis 14 m/s. Fredag morgon tillfälligt avtagande. Fredag eftermiddag väst tidvis 15 m/s.
Skagerak
Varning klass 1 kuling
Sydväst tidvis 14 m/s. Natt mot fredag väst eller sydväst 14-17 m/s, högst i väster. Frampå fredagen väst eller nordväst 14-19 m/s, fortfarande blåsigast i väster.
Kattegatt
Varning klass 1 kuling
Från fredag morgon nordväst 14-17 m/s.
Öresund
Varning klass 1 kuling
Från fredag förmiddag nordväst 15 m/s.
Sydvästra Östersjön
Varning klass 1 kuling
I de östra farvattnen natten till fredag sydväst 15 m/s, fredag förmiddag omslag till nordväst.
Södra Östersjön
Varning klass 1 kuling
Från natt mot fredag sydväst 14-17 m/s. Fredag eftermiddag nordväst 14-18 m/s.
Sydöstra Östersjön
Varning klass 1 kuling
Från natt mot fredag sydväst 14-17 m/s. Fredag eftermiddag nordväst.
Rigabukten
Varning klass 1 kuling
Från natt mot fredag sydväst ca 15 m/s. Fredag eftermiddag något avtagande. Fredag kväll nordväst 15 m/s.
Mellersta Östersjön
Varning klass 1 kuling
Öster om Gotland sydväst tidvis 15 m/s. Från natt mot fredag, sydväst ca 15 m/s i hela området. Fredag eftermiddag nordväst.
Norra Östersjön
Varning klass 1 kuling
Natt mot fredag, sydväst ca 15 m/s. Fredag förmiddag något avtagande. Fredag eftermiddag nordväst tidvis 14 m/s.
Härjedalsfjällen
Varning klass 1 plötslig ishalka, Jämtlands län, Härjedalsfjällen
Fredag morgon varnas för lokal tillfrysning av våta vägbanor i samband med uppklarning.
Jämtlandsfjällen
Varning klass 1 plötslig ishalka, Jämtlands län, Jämtlandsfjällen
Fredag morgon varnas för lokal tillfrysning av våta vägbanor i samband med uppklarning.
Jämtland
Varning klass 1 plötslig ishalka, Jämtlands län utom fjällen
Fredag morgon varnas för lokal tillfrysning av våta vägbanor i samband med uppklarning.
 
Ortsprognos