Varning klass 1, Sverige
Norra Bottenhavet
Varning klass 1 kuling
Natt mot onsdag syd 15 m/s. Avtagande onsdag förmiddag.
Södra Bottenhavet
Varning klass 1 kuling
Natt mot onsdag syd 15 m/s. Avtagande onsdag förmiddag.
Ålands hav
Varning klass 1 kuling
Natt mot onsdag syd ca 14 m/s. Avtagande onsdag förmiddag.
Skärgårdshavet
Varning klass 1 kuling
Natt mot onsdag syd ca 14 m/s. Avtagande onsdag förmiddag.
Mellersta Östersjön
Varning klass 1 kuling
Från sent tisdag kväll syd eller sydväst 14-17 m/s. Onsdag morgon och förmiddag i östra delen upp mot 18 m/s. Därefter tillfälligt avtagande. Onsdag kväll sydväst 14-17 m/s.
Rigabukten
Varning klass 1 kuling
Från onsdag morgon syd 14-17 m/s.
Sydöstra Östersjön
Varning klass 1 kuling
Sent tisdag kväll syd eller sydväst ca 15 m/s. Avtagande onsdag förmiddag. Onsdag kväll sydväst tidvis 15 m/s.
Kattegatt
Varning klass 1 kuling
Syd 15 m/s, avtagande natt till onsdag. Onsdag eftermiddag åter ökande med syd eller sydväst 15 m/s.
Skagerak
Varning klass 1 kuling
Syd 15 m/s, avtagande natt till onsdag. Onsdag eftermiddag ökande, sydväst 15-17 m/s.
Finska viken
Varning klass 1 kuling
Från onsdag morgon syd 14-17 m/s.
Norra Östersjön
Varning klass 1 kuling
Från sent tisdag kväll syd eller sydväst 14-17 m/s. Onsdag morgon och förmiddag i östra delen upp mot 18 m/s. Därefter tillfälligt avtagande. Onsdag kväll sydväst 14-17 m/s.
Skåne
Varning klass 1 höga flöden, Helge å
Klass 1-flöden i mellersta delen av Helge å. Flödet är långsamt avtagande men varningen ligger kvar under hela januari månad.
Västra Kronoberg
Varning klass 1 höga flöden, Helge å
Klass 1-flöden i mellersta delen av Helge å. Flödet är långsamt avtagande men varningen ligger kvar under hela januari månad.
Blekinge
Varning klass 1 höga flöden, Lyckebyån
Flödet är sjunkande och är nu under klass 1-nivån men väntas åter stiga till klass 1 i mitten av veckan.
Östra Kronoberg
Varning klass 1 höga flöden, Mieån
Flödena är avtagande men väntas stiga igen om ett par dagar och ligga på klass 1-nivå fram till slutet av januari.
Blekinge
Varning klass 1 höga flöden, Mieån
Flödena är avtagande men väntas stiga igen om ett par dagar och ligga på klass 1-nivå fram till slutet av januari.
Blekinge
Varning klass 1 höga flöden, Mörrumsån, nedströms Helgasjön
Flödet har kulminerat och är nu stadigt men långsamt sjunkande. Flödet väntas ligga kvar på klass 1-nivå under januari månad.
Östra Kronoberg
Varning klass 1 höga flöden, Mörrumsån, nedströms Helgasjön
Flödet har kulminerat och är nu stadigt men långsamt sjunkande. Flödet väntas ligga kvar på klass 1-nivå under januari månad.
Blekinge
Varning klass 1 höga flöden, Ronnebyån
Flödena har minskat under veckan som var, men enligt prognos kommer de åter att stiga under resten av januari månad.
Östra Kronoberg
Varning klass 1 höga flöden, Ronnebyån
Flödena har minskat under veckan som var, men enligt prognos kommer de åter att stiga under resten av januari månad.
Blekinge
Varning klass 1 höga flöden, Skräbeån
Flödena har kulminerat och är långsamt avtagande, men de väntas bli kvar på klass 1 nivån till slutet av januari månad.
Österlen
Varning klass 1 höga flöden, Skräbeån
Flödena har kulminerat och är långsamt avtagande, men de väntas bli kvar på klass 1 nivån till slutet av januari månad.
Sörmland
Varning klass 1 höga flöden, Södermanlands län och södra Stockholms län
Flödena har varit sjunkande men väntas åter stiga något mot slutet av veckan och stanna på klass 1 nivå under januari månad.
Stockholm
Varning klass 1 höga flöden, Södermanlands län och södra Stockholms län
Flödena har varit sjunkande men väntas åter stiga något mot slutet av veckan och stanna på klass 1 nivå under januari månad.
Finska viken
Varning klass 1 nedisning, Finska viken
Från natten mot onsdag risk för måttlig nedisning i isfria områden.
Rigabukten
Varning klass 1 nedisning, Rigabukten
Från tisdag kväll risk för måttlig nedisning i isfria områden.
Dalarna
Varning klass 1 snöfall, Dalarnas län utom Dalafjällen
Snöfall som ökar i intensitet och som fram till onsdag morgon kan ge 5-10 cm, mest i söder. Under onsdag morgon övergår nederbörden delvis i regn. Nytt område med blötsnö och regn drar in framåt onsdag kväll och risken för regn på kall vägbana sprider sig norrut.
Norrbottens inland
Varning klass 1 snöfall, Norrbottens län inland
Under onsdagen snöfall som kan ge 2-3 dm, lokalt mer. Kallsnö som framför allt ger problem med snörök. Mer snö väntas in natt till torsdag.
Norrbottens kustland
Varning klass 1 snöfall, Norrbottens län kustland
Under onsdagen snöfall som kan ge 2-3 dm, lokalt mer. Kallsnö som framför allt ger problem med snörök och drivbildning. Mer snö väntas in natt till torsdag.
Roslagskusten
Varning klass 1 snöfall, Stockholms län,Roslagskusten
Snöfall som från tisdag kväll till onsdag morgon kan ge omkring 5 cm. Onsdag morgon övergår nederbörden mer i regn som kan falla på kall vägbana.
Stockholm
Varning klass 1 snöfall, Stockholms län utom Roslagskusten
Snöfall som från tisdag kväll till onsdag morgon kan ge omkring 5 cm. Onsdag morgon övergår nederbörden mer i regn som kan falla på kall vägbana.
Sörmland
Varning klass 1 snöfall, Södermanlands län
Snöfall som från tisdag kväll till onsdag morgon kan ge omkring 5 cm. Onsdag morgon övergår nederbörden mer i regn som kan falla på kall vägbana.
Upplandskusten
Varning klass 1 snöfall, Uppsala län,Upplandskusten
Snöfall som från tisdag kväll till onsdag morgon kan ge omkring 5 cm. Onsdag morgon övergår nederbörden mer i regn som kan falla på kall vägbana.
Uppsala
Varning klass 1 snöfall, Uppsala län utom Upplandskusten
Snöfall som från tisdag kväll till onsdag morgon kan ge omkring 5 cm. Onsdag morgon övergår nederbörden mer i regn som kan falla på kall vägbana.
Värmland
Varning klass 1 snöfall, Värmlands län
Snöfall som till onsdag morgon kan ge 5-10 cm, lokalt mer. Under natten och morgon delvis övergående i regn som kan falla på kall vägbana. Nytt regnområde drar in onsdag eftermiddag med fortsatt risk för regn på kall vägbana.
Västerbottens inland
Varning klass 1 snöfall, Västerbottens län inland
Sent tisdag kväll och under onsdagen snöfall som kan ge 10-15 cm, lokalt 20 cm. Kallsnö som framför allt ger problem med snörök. Nytt snöområde väntas in onsdag kväll.
Västerbottens kustland
Varning klass 1 snöfall, Västerbottens län kustland
Sent tisdag kväll och under onsdagen snöfall som kan ge 10-15 cm. Kallsnö som framför allt ger problem med snörök och drivbildning. Nytt snöområde väntas in onsdag kväll.
Västmanland
Varning klass 1 snöfall, Västmanlands län
Snöfall som från tisdag kväll till onsdag morgon kan ge 5 till lokalt 10 cm. Onsdag morgon övergår nederbörden mer i regn som kan falla på kall vägbana.
Örebro
Varning klass 1 snöfall, Örebro län
Sent tisdag kväll tilltagande snöfall som fram till onsdag morgon väntas ge 5-10 cm nysnö. Under natten och morgon delvis övergående i regn som kan falla på kall vägbana.
Syd Vättern
Varning klass 1 plötslig ishalka, Jönköpings län,syd om Vättern
Tisdag kväll och natt till onsdag snö som övergår i regn som kan falla på kall vägbana och ge ishalka.
Västra Jönköping
Varning klass 1 plötslig ishalka, Jönköpings län,västra delen utom syd om Vättern
Tisdag kväll snö som övergår allt mer i regn som kan falla på kall vägbana och ge ishalka.
Östra Jönköping
Varning klass 1 plötslig ishalka, Jönköpings län,östra delen
Natt till onsdag och onsdag morgon snö som övergår i regn som kan falla på kall vägbana och ge ishalka.
Västra Kronoberg
Varning klass 1 plötslig ishalka, Kronobergs län,västra delen
Tisdag kväll snö som övergår allt mer i regn som kan falla på kall vägbana och ge ishalka.
Östra Kronoberg
Varning klass 1 plötslig ishalka, Kronobergs län,östra delen
Natt till onsdag och onsdag morgon snö som övergår i regn som kan falla på kall vägbana och ge ishalka.
Inre Dalsland
Varning klass 1 plötslig ishalka, Västra Götalands län,inre Dalsland
Tisdag kväll snö som övergår allt mer i regn som kan falla på kall vägbana och ge ishalka.
Norra Västergötland
Varning klass 1 plötslig ishalka, Västra Götalands län,norra Västergötland
Tisdag kväll och natt till onsdag snö som övergår i regn som kan falla på kall vägbana och ge ishalka.
Sjuhärad+Göta älv
Varning klass 1 plötslig ishalka, Västra Götalands län,Sjuhäradsbygden och Göta älv
Tisdag kväll snö som övergår allt mer i regn som kan falla på kall vägbana och ge ishalka.
Sydväst Vänern
Varning klass 1 plötslig ishalka, Västra Götalands län,sydväst Vänern
Tisdag kväll snö som övergår allt mer i regn som kan falla på kall vägbana och ge ishalka.
Östergötland
Varning klass 1 plötslig ishalka, Östergötlands län
Natt till onsdag och onsdag morgon snö som övergår i regn som kan falla på kall vägbana och ge ishalka.
 
Ortsprognos