Varning klass 1, Sverige
Skagerak
Varning klass 1 kuling
Sydväst 15-22 m/s. Från i kväll sakta avtagande.
Bottenviken
Varning klass 1 kuling
Sydost ökande 14-19 m/s. Sent torsdag kväll sydväst och avtagande.
Norra kvarken
Varning klass 1 kuling
Syd eller sydväst 14-19 m/s. Från i kväll sakta avtagande.
Norra Bottenhavet
Varning klass 1 kuling
Syd eller sydväst 14-19 m/s. Från i kväll sakta avtagande.
Södra Bottenhavet
Varning klass 1 kuling
Sydväst 14-19 m/s. Natt mot fredag väst.
Ålands hav
Varning klass 1 kuling
Från torsdag middag sydväst 14-17 m/s. Natt mot fredag väst.
Skärgårdshavet
Varning klass 1 kuling
Från torsdag middag sydväst 14-17 m/s. Natt mot fredag väst.
Finska viken
Varning klass 1 kuling
Sydväst 14-18 m/s. Natt mot fredag väst 15-20 m/s.
Norra Östersjön
Varning klass 1 kuling
Sydväst 14-18 m/s.
Mellersta Östersjön
Varning klass 1 kuling
Sydväst 14-18 m/s.
Rigabukten
Varning klass 1 kuling
Sydväst 14-17 m/s.
Sydöstra Östersjön
Varning klass 1 kuling
Sydväst eller väst 14-16 m/s. I den norra delen lokalt 18 m/s. Natt mot fredag något avtagande.
Södra Östersjön
Varning klass 1 kuling
Sydväst eller väst 14-16 m/s. I den norra delen lokalt 18 m/s. Natt mot fredag något avtagande.
Öresund
Varning klass 1 kuling
Sydväst eller väst 15 m/s. Torsdag kväll avtagande.
Kattegatt
Varning klass 1 kuling
Väst 14-17 m/s. Natt mot fredag avtagande.
Sydvästra Östersjön
Varning klass 1 kuling
Sydväst eller väst 15 m/s. Torsdag kväll avtagande.
Bälten
Varning klass 1 kuling
Sydväst eller väst 15 m/s. Torsdag kväll avtagande.
Vänern
Varning klass 1 kuling
Sydväst 15-20 m/s. Natt mot fredag avtagande.
Bottenviken
Varning klass 1 högt vattenstånd, Bottenviken
I norra Bottenviken stiger vattenståndet hastigt under torsdag kväll för att nå ca 80cm över medelvattenstånd kring midnatt, därefter hastigt sjunkande.
Skagerak
Varning klass 1 högt vattenstånd, Skagerack
Vattenståndet stiger under torsdag och når ca 80 cm över medelvattenståndet under eftermiddagen.
Sydvästra Östersjön
Varning klass 1 lågt vattenstånd, Sydvästra Östersjön
Vattenståndet sjunker under torsdagen och når sent på kvällen ca 70 cm under medelvattenstånd. Fortsatt lågt under fredag.
Öresund
Varning klass 1 lågt vattenstånd, Öresund
Vattenståndet söder om bron sjunker under torsdagen och når sent på kvällen ca 70 cm under medelvattenstånd. Fortsatt lågt på fredag.
Värmland
Varning klass 1 mycket hårda vindbyar, Värmlands län
I den södra delen under torsdag kväll västlig eller sydvästlig vind med kortvarigt mycket hårda vindbyar omkring 21 m/s. Natt mot fredag avtagande.
Bohuskusten+Göteborg
Varning klass 1 mycket hårda vindbyar, Västra Götalands län, Bohuslän och Göteborg
Från torsdag eftermiddag sydvästlig eller västlig vind med mycket hårda vindbyar 21-24 m/s. De kraftigaste vindbyarna väntas under torsdag kväll. Kring midnatt avtagande.
Inre Dalsland
Varning klass 1 mycket hårda vindbyar, Västra Götalands län, inre Dalsland
Sent torsdag eftermiddag och torsdag kväll sydvästlig eller västlig vind med risk för mycket hårda vindbyar omkring 21 m/s. De kraftigaste vindbyarna väntas under torsdag kväll. Kring midnatt avtagande.
Sydväst Vänern
Varning klass 1 mycket hårda vindbyar, Västra Götalands län, sydväst Vänern
Sent torsdag eftermiddag och torsdag kväll sydvästlig eller västlig vind med risk för mycket hårda vindbyar omkring 21 m/s. De kraftigaste vindbyarna väntas under torsdag kväll. Kring midnatt avtagande.
 
Ortsprognos