Varning klass 1, Sverige
Kattegatt
Varning klass 1 kuling
Nord 14-17 m/s. Mot söndag kväll avtagande.
Norra kvarken
Varning klass 1 kuling
På svenska sidan nordost ca 15 m/s. Natt mot måndag avtagande.
Norra Bottenhavet
Varning klass 1 kuling
På svenska sidan nord eller nordost 14-17 m/s. Måndag morgon avtagande.
Södra Bottenhavet
Varning klass 1 kuling
På svenska sidan omkring nord 14-17 m/s. Måndag eftermiddag sakta avtagande.
Mellersta Östersjön
Varning klass 1 kuling
Väster om Gotland från söndag eftermiddag nord eller nordost ca 15 m/s. Natt mot måndag avtagande.
Sydöstra Östersjön
Varning klass 1 kuling
Omkring sydväst tidvis 15 m/s i främst de södra farvattnen. Under sena eftermiddagen avtagande. Söndag kväll i de västra farvattnen nord ökande till 14-17 m/s. Måndag morgon avtagande.
Södra Östersjön
Varning klass 1 kuling
Väst 14-17 m/s. I eftermiddag nordväst, söndag kväll nord. Natt mot måndag avtagande.
Sydvästra Östersjön
Varning klass 1 kuling
Nordväst 14-17 m/s. Söndag kväll sakta avtagande.
Bälten
Varning klass 1 kuling
Nordväst 14-17 m/s. Söndag kväll avtagande.
Bottenviken
Varning klass 1 kuling
I sydvästra delen omkring nordost 15 m/s. Natt mot måndag avtagande.
Öresund
Varning klass 1 kuling
Nordväst eller nord ca 15 m/s. Söndag kväll avtagande.
Syd Vättern
Varning klass 1 snöfall, Jönköpings län,syd om Vättern
Snöbyar som lokalt ser ut att kunna bli kraftiga och ge 5-10 cm. Snöbyarna drar bort till kvällen.
Västra Jönköping
Varning klass 1 snöfall, Jönköpings län,västra delen utom syd om Vättern
Snöfall som ge 5-lokalt 10 cm. Snöfallet drar bort till kvällen.
Östra Jönköping
Varning klass 1 snöfall, Jönköpings län,östra delen
Snöbyar som lokalt ser ut att kunna bli kraftiga och ge 5-10 cm. Snöbyarna drar bort till kvällen.
Kalmar
Varning klass 1 snöfall, Kalmar län utom Öland
Snöfall som väntas ge 5-lokalt 10 cm i främst norra delen. Snöfallet drar bort sent i eftermiddag eller i kväll.
Östra Kronoberg
Varning klass 1 snöfall, Kronobergs län,östra delen
I eftermiddag snöfall som fram till kvällen kan ge ca 5 cm, lokalt möjligen något mer. Snöfallet drar bort under kvällen.
Norrbottens inland
Varning klass 1 snöfall, Norrbottens län inland
Under måndagsdygnet snöfall som främst i norra delen kan ge 15-25 cm.
Norrbottens kustland
Varning klass 1 snöfall, Norrbottens län kustland
Under måndagsdygnet snöfall som främst i norra delen kan ge 15-25 cm.
Blekinge
Varning klass 1 plötslig ishalka, Blekinge län
Under söndagskvällen risk för ishalka samband med uppklarning och sjunkande temperatur.
Halland
Varning klass 1 plötslig ishalka, Hallands län
Under sena eftermiddagen eller kvällen risk för ishalka samband med uppklarning och sjunkande temperatur.
Västra Jönköping
Varning klass 1 plötslig ishalka, Jönköpings län,västra delen utom syd om Vättern
Under söndagskvällen risk för ishalka samband med uppklarning och sjunkande temperatur.
Kalmar
Varning klass 1 plötslig ishalka, Kalmar län utom Öland
Under söndagskvällen risk för ishalka samband med uppklarning och sjunkande temperatur.
Västra Kronoberg
Varning klass 1 plötslig ishalka, Kronobergs län,västra delen
Under söndagskvällen risk för ishalka samband med uppklarning och sjunkande temperatur.
Östra Kronoberg
Varning klass 1 plötslig ishalka, Kronobergs län,östra delen
Under söndagskvällen risk för ishalka samband med uppklarning och sjunkande temperatur.
Skåne
Varning klass 1 plötslig ishalka, Skåne län utom Österlen
Under söndagskvällen risk för ishalka samband med uppklarning och sjunkande temperatur.
Österlen
Varning klass 1 plötslig ishalka, Skåne län,Österlen
Under söndagskvällen risk för ishalka samband med uppklarning och sjunkande temperatur.
Sjuhärad+Göta älv
Varning klass 1 plötslig ishalka, Västra Götalands län,Sjuhäradsbygden och Göta älv
Under sena eftermiddagen eller kvällen risk för ishalka samband med uppklarning och sjunkande temperatur.
 
Ortsprognos