Varning klass 1, Sverige
Norra Bottenhavet
Varning klass 1 kuling
Nord eller nordost ca 15 i västra farvattnen. I kväll långsamt avtagande.
Norra kvarken
Varning klass 1 kuling
Nordost 15-17 m/s. I kväll avtagande.
Södra Bottenhavet
Varning klass 1 kuling
Nord eller nordost ca 15 m/s i de västra farvattnen, i kväll avtagande.
Gävleborgs kustland
Varning klass 1 höga flöden, Gävleområdet
På grund av de stora nederbördsmängder som väntas ökar flödena lokalt i små avrinningsområden i området kring Gävle. En klass 1 varning är utfärdad för höga flöden i området. Mängder och placering på nederbördsområdet är dock osäkra och stor sannolikhet finns att flöden lokalt kommer upp i nivåer motsvarande klass 2 och 3.
Upplandskusten
Varning klass 1 höga flöden, Gävleområdet
På grund av de stora nederbördsmängder som väntas ökar flödena lokalt i små avrinningsområden i området kring Gävle. En klass 1 varning är utfärdad för höga flöden i området. Mängder och placering på nederbördsområdet är dock osäkra och stor sannolikhet finns att flöden lokalt kommer upp i nivåer motsvarande klass 2 och 3.
Gävleborgs inland
Varning klass 1 höga flöden, Gävleområdet
På grund av de stora nederbördsmängder som väntas ökar flödena lokalt i små avrinningsområden i området kring Gävle. En klass 1 varning är utfärdad för höga flöden i området. Mängder och placering på nederbördsområdet är dock osäkra och stor sannolikhet finns att flöden lokalt kommer upp i nivåer motsvarande klass 2 och 3.
Dalarna
Varning klass 1 höga flöden, Västerdalälven nedre del
Varning klass 1 nedre del av Västerdalälven, till sammanflödet med Dalälven. Kulmen är nådd i höjd med Lima, höga flöden väntas nedströms Vanåns inflöde. Kulmen nås under morgondagen.
Värmland
Varning klass 1 höga flöden, Övre Klarälven
Efter de senaste dagarnas regn och i kombination med snösmältning så ökar flödena i Klarälven övre del. Flödena väntas ligga på klass 1 nivå under kommande dagar. Mest uppehåll de kommande dagarna enligt nuvarande prognos.
Gävleborgs inland
Varning klass 1 stora regnmängder, Gävleborgs län inland
Regn som tidvis blir kraftigt och främst i den södra delen kan det bli stora totala regnmängder, fram till i natt upp mot ca 50 mm, lokalt kan det bli ännu större regnmängder.
Gävleborgs kustland
Varning klass 1 stora regnmängder, Gävleborgs län kustland
Regn som tidvis blir kraftigt. Främst i den södra delen av området kan det bli stora totala regnmängder, fram till i natt upp till ca 50 mm. Lokalt skulle det möjligen kunna bli upp till 70 mm, men prognosen är fortfarande något osäker när det gäller placeringen av de allra kraftigaste stråken med regn.
Upplandskusten
Varning klass 1 stora regnmängder, Uppsala län, Upplandskusten
Regn som tidvis blir kraftigt med risk för stora totala regnmängder, fram till fredag morgon kan det komma upp till ca 50 mm. Lokalt skulle det möjligen kunna bli upp till 70 mm, men prognosen är fortfarande något osäker när det gäller placeringen av de allra kraftigaste stråken med regn.
 
Ortsprognos