Varning klass 1, Sverige
Norra Bottenhavet
Varning klass 1 kuling
Natt mot onsdag syd 15 m/s. Avtagande onsdag förmiddag.
Södra Bottenhavet
Varning klass 1 kuling
Natt mot onsdag syd 15 m/s. Avtagande onsdag förmiddag.
Ålands hav
Varning klass 1 kuling
Natt mot onsdag syd ca 14 m/s. Avtagande onsdag förmiddag.
Skärgårdshavet
Varning klass 1 kuling
Natt mot onsdag syd ca 14 m/s. Avtagande onsdag förmiddag.
Mellersta Östersjön
Varning klass 1 kuling
Från sent tisdag kväll syd eller sydväst 14-17 m/s. Onsdag morgon och förmiddag i östra delen upp mot 18 m/s. Därefter tillfälligt avtagande. Onsdag kväll sydväst 14-17 m/s.
Rigabukten
Varning klass 1 kuling
Från onsdag morgon syd 14-17 m/s.
Sydöstra Östersjön
Varning klass 1 kuling
Sent tisdag kväll syd eller sydväst ca 15 m/s. Avtagande onsdag förmiddag. Onsdag kväll sydväst tidvis 15 m/s.
Kattegatt
Varning klass 1 kuling
Syd 15 m/s, avtagande natt till onsdag. Onsdag eftermiddag åter ökande med syd eller sydväst 15 m/s.
Skagerak
Varning klass 1 kuling
Syd 15 m/s, avtagande natt till onsdag. Onsdag eftermiddag ökande, sydväst 15-17 m/s.
Finska viken
Varning klass 1 kuling
Från onsdag morgon syd 14-17 m/s.
Norra Östersjön
Varning klass 1 kuling
Från sent tisdag kväll syd eller sydväst 14-17 m/s. Onsdag morgon och förmiddag i östra delen upp mot 18 m/s. Därefter tillfälligt avtagande. Onsdag kväll sydväst 14-17 m/s.
Skåne
Varning klass 1 höga flöden, Helge å
Klass 1-flöden i mellersta delen av Helge å. Flödet är långsamt avtagande men varningen ligger kvar under hela januari månad.
Västra Kronoberg
Varning klass 1 höga flöden, Helge å
Klass 1-flöden i mellersta delen av Helge å. Flödet är långsamt avtagande men varningen ligger kvar under hela januari månad.
Blekinge
Varning klass 1 höga flöden, Lyckebyån
Flödet är sjunkande och är nu under klass 1-nivån men väntas åter stiga till klass 1 i mitten av veckan.
Östra Kronoberg
Varning klass 1 höga flöden, Mieån
Flödena är avtagande men väntas stiga igen om ett par dagar och ligga på klass 1-nivå fram till slutet av januari.
Blekinge
Varning klass 1 höga flöden, Mieån
Flödena är avtagande men väntas stiga igen om ett par dagar och ligga på klass 1-nivå fram till slutet av januari.
Blekinge
Varning klass 1 höga flöden, Mörrumsån, nedströms Helgasjön
Flödet har kulminerat och är nu stadigt men långsamt sjunkande. Flödet väntas ligga kvar på klass 1-nivå under januari månad.
Östra Kronoberg
Varning klass 1 höga flöden, Mörrumsån, nedströms Helgasjön
Flödet har kulminerat och är nu stadigt men långsamt sjunkande. Flödet väntas ligga kvar på klass 1-nivå under januari månad.
Blekinge
Varning klass 1 höga flöden, Ronnebyån
Flödena har minskat under veckan som var, men enligt prognos kommer de åter att stiga under resten av januari månad.
Östra Kronoberg
Varning klass 1 höga flöden, Ronnebyån
Flödena har minskat under veckan som var, men enligt prognos kommer de åter att stiga under resten av januari månad.
Blekinge
Varning klass 1 höga flöden, Skräbeån
Flödena har kulminerat och är långsamt avtagande, men de väntas bli kvar på klass 1 nivån till slutet av januari månad.
Österlen
Varning klass 1 höga flöden, Skräbeån
Flödena har kulminerat och är långsamt avtagande, men de väntas bli kvar på klass 1 nivån till slutet av januari månad.
Sörmland
Varning klass 1 höga flöden, Södermanlands län och södra Stockholms län
Flödena har varit sjunkande men väntas åter stiga något mot slutet av veckan och stanna på klass 1 nivå under januari månad.
Stockholm
Varning klass 1 höga flöden, Södermanlands län och södra Stockholms län
Flödena har varit sjunkande men väntas åter stiga något mot slutet av veckan och stanna på klass 1 nivå under januari månad.
Finska viken
Varning klass 1 nedisning, Finska viken
Från natten mot onsdag risk för måttlig nedisning i isfria områden.
Rigabukten
Varning klass 1 nedisning, Rigabukten
Från tisdag kväll risk för måttlig nedisning i isfria områden.
Dalarna
Varning klass 1 snöfall, Dalarnas län utom Dalafjällen
Snöfall som ökar i intensitet och som fram till onsdag morgon kan ge 5-10 cm, mest i söder. Under onsdag morgon övergår nederbörden delvis i regn. Nytt område med blötsnö och regn drar in framåt onsdag kväll och risken för regn på kall vägbana sprider sig norrut.
Norrbottens inland
Varning klass 1 snöfall, Norrbottens län inland
Under onsdagen snöfall som kan ge 2-3 dm, lokalt mer. Kallsnö som framför allt ger problem med snörök. Mer snö väntas in natt till torsdag.
Norrbottens kustland
Varning klass 1 snöfall, Norrbottens län kustland
Under onsdagen snöfall som kan ge 2-3 dm, lokalt mer. Kallsnö som framför allt ger problem med snörök och drivbildning. Mer snö väntas in natt till torsdag.
Roslagskusten
Varning klass 1 snöfall, Stockholms län,Roslagskusten
Snöfall som från tisdag kväll till onsdag morgon kan ge omkring 5 cm. Onsdag morgon övergår nederbörden mer i regn som kan falla på kall vägbana.
Stockholm
Varning klass 1 snöfall, Stockholms län utom Roslagskusten
Snöfall som från tisdag kväll till onsdag morgon kan ge omkring 5 cm. Onsdag morgon övergår nederbörden mer i regn som kan falla på kall vägbana.
Sörmland
Varning klass 1 snöfall, Södermanlands län
Snöfall som från tisdag kväll till onsdag morgon kan ge omkring 5 cm. Onsdag morgon övergår nederbörden mer i regn som kan falla på kall vägbana.
Upplandskusten
Varning klass 1 snöfall, Uppsala län,Upplandskusten
Snöfall som från tisdag kväll till onsdag morgon kan ge omkring 5 cm. Onsdag morgon övergår nederbörden mer i regn som kan falla på kall vägbana.
Uppsala
Varning klass 1 snöfall, Uppsala län utom Upplandskusten
Snöfall som från tisdag kväll till onsdag morgon kan ge omkring 5 cm. Onsdag morgon övergår nederbörden mer i regn som kan falla på kall vägbana.
Värmland
Varning klass 1 snöfall, Värmlands län
Snöfall som till onsdag morgon kan ge 5-10 cm, lokalt mer. Under natten och morgon delvis övergående i regn som kan falla på kall vägbana. Nytt regnområde drar in onsdag eftermiddag med fortsatt risk för regn på kall vägbana.
Västerbottens inland
Varning klass 1 snöfall, Västerbottens län inland
Sent tisdag kväll och under onsdagen snöfall som kan ge 10-15 cm, lokalt 20 cm. Kallsnö som framför allt ger problem med snörök. Nytt snöområde väntas in onsdag kväll.
Västerbottens kustland
Varning klass 1 snöfall, Västerbottens län kustland
Sent tisdag kväll och under onsdagen snöfall som kan ge 10-15 cm. Kallsnö som framför allt ger problem med snörök och drivbildning. Nytt snöområde väntas in onsdag kväll.
Västmanland
Varning klass 1 snöfall, Västmanlands län
Snöfall som från tisdag kväll till onsdag morgon kan ge 5 till lokalt 10 cm. Onsdag morgon övergår nederbörden mer i regn som kan falla på kall vägbana.
Örebro
Varning klass 1 snöfall, Örebro län
Sent tisdag kväll tilltagande snöfall som fram till onsdag morgon väntas ge 5-10 cm nysnö. Under natten och morgon delvis övergående i regn som kan falla på kall vägbana.
Syd Vättern
Varning klass 1 plötslig ishalka, Jönköpings län,syd om Vättern
Tisdag kväll och natt till onsdag snö som övergår i regn som kan falla på kall vägbana och ge ishalka.
Västra Jönköping
Varning klass 1 plötslig ishalka, Jönköpings län,västra delen utom syd om Vättern
Tisdag kväll snö som övergår allt mer i regn som kan falla på kall vägbana och ge ishalka.
Östra Jönköping
Varning klass 1 plötslig ishalka, Jönköpings län,östra delen
Natt till onsdag och onsdag morgon snö som övergår i regn som kan falla på kall vägbana och ge ishalka.
Västra Kronoberg
Varning klass 1 plötslig ishalka, Kronobergs län,västra delen
Tisdag kväll snö som övergår allt mer i regn som kan falla på kall vägbana och ge ishalka.
Östra Kronoberg
Varning klass 1 plötslig ishalka, Kronobergs län,östra delen
Natt till onsdag och onsdag morgon snö som övergår i regn som kan falla på kall vägbana och ge ishalka.
Inre Dalsland
Varning klass 1 plötslig ishalka, Västra Götalands län,inre Dalsland
Tisdag kväll snö som övergår allt mer i regn som kan falla på kall vägbana och ge ishalka.
Norra Västergötland
Varning klass 1 plötslig ishalka, Västra Götalands län,norra Västergötland
Tisdag kväll och natt till onsdag snö som övergår i regn som kan falla på kall vägbana och ge ishalka.
Sjuhärad+Göta älv
Varning klass 1 plötslig ishalka, Västra Götalands län,Sjuhäradsbygden och Göta älv
Tisdag kväll snö som övergår allt mer i regn som kan falla på kall vägbana och ge ishalka.
Sydväst Vänern
Varning klass 1 plötslig ishalka, Västra Götalands län,sydväst Vänern
Tisdag kväll snö som övergår allt mer i regn som kan falla på kall vägbana och ge ishalka.
Östergötland
Varning klass 1 plötslig ishalka, Östergötlands län
Natt till onsdag och onsdag morgon snö som övergår i regn som kan falla på kall vägbana och ge ishalka.

Väder i Eskilstuna Ta bort

 
 
 
 
 
 
 
Eskilstuna
tis 23 jan kl 18
tisdag
-2
 
-3
4
onsdag
5
 
-2
6
torsdag
5
 
3
8
fredag
3
 
2
4
lördag
1
 
0
3
söndag
4
 
-0
5

Kombovädret

Den prognos du ser på WeatherPal är baserad på väderdata från tre olika leverantörer, SMHI, YR och den amerikanska globala modellen GFS. Vi jämför prognoserna var för sig med faktiska väderobservationer och skapar ett "viktat" medelvärde, detta kallas för Kombovädret – ett mer sannolikt väder.

Väderartiklar

Kartor 
- Överblicka det kommande vädret med våra prognoskartor över Sverige och världens kontinenter.
Kustväder 
- Prognoser för Sveriges kuststräckor uppdateras två gånger dagligen med temp, vindriktning och styrka.
Vänners väder
Vänner nära Eskilstuna
Alla vänner
Logga in med Facebook
Välkommen till WeatherPal!

När du har loggat in med ditt Facebook-konto på WeatherPal vill vi gärna låta dig se vilket väder dina vänner har för tillfället.

I samband med att du loggar in via nedanstående knapp kommer därför en extra fråga om att ge WeatherPal behörighet till dina vänners platser.

WeatherPal får ingen annan behörighet till ditt Facebook-konto, och kan till exempel inte posta automatiska kommentarer på din vägg.

Tack för att du använder WeatherPal!
Logga in med Facebook